0

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท มนูญเพ็ทช็อป จำกัด ได้ตระหนักถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นลูกค้าให้ไว้กับเราด้วยความสมัครใจ ทางเราให้ความเคารพลูกค้าโดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ลูกค้าที่มีต่อทางเรา ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นไปอย่างปลอดภัย

1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านได้ตกลงยินยอมสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ ทางเราเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น จะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกทราบเป็นอันขาด ข้อมูลใดบ้างที่ทางบริษัทจำเป็นต้องทราบเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้า มีดังต่อไปนี้

  • ชื่อ นามสกุล
  • ที่อยู่เพื่อการจัดส่ง
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อีเมล์
2. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ท่านเองสามารถเข้ามาอัพเดทด้วยตัวเองได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบ (Log in) ด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ www.manoonpetshop.co.th ของเรา หรือติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-096-1488 และอีกช่องทางโดยท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือปัญหาอื่นๆ มาหาเราได้ที่ manoon.master@gmail.com
3. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
www.manoonpetshop.co.th ได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยที่ข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้ความปลอดภัย ข้อมูลของลูกค้าจะเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เฉพาะฝ่ายของทางบริษัทเท่านั้น เมื่อท่าน Log in เพื่อเข้าระบบผู้ใช้ Password ของท่านจะเข้ารหัสลับ Encrypt ทุกครั้ง และข้อมูลที่สำคัญทางการเงินของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้โดยระบบ SECURE SOCKET LAYER (SSL) ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน ในอุตสาหกรรมธุรกรรมออนไลน์
4. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

www.manoonpetshop.co.th จะไม่ขาย ซื้อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เช่น ในการใช้กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เหล่านี้

  • เพื่อกำเนินการเพตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน
  • เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือแนะนำโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ
  • เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการ
  • เพื่อพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์หรือการเข้าเว็บไซต์
  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่ท่านได้ยินยอมก่อนหน้านี้หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
5. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายเพิ่มเติม

www.manoonpetshop.co.th ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับทุกคำถาม และทุกความคิดเห็น ยินดีรับฟังเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข พร้อมกับหาทางออกในแนวทางที่ดีที่สุด โดยท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือปัญหาอื่นๆ มาหาเราได้ตามช่องทางการติดต่อนี้

โทร: 02-096-0804, 02-096-1488 ต่อ 31
LINE: @mpetbymanoon (มี @ ข้างหน้า)
Facebook: M Pet By Manoon
Email: manoon.master@gmail.com